Strona główna

Katedra i Zakład Patomorfologii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka


W skład Katedry wchodzą 3 Zakłady:


1. Zakład Patomorfologii Centrum Biostruktury

    ul. T. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

    tel./fax (0-22) 629-98-92, 628-10-41-5 wew. 1100

    e-mail: pathology@ib.amwaw.edu.pl


2. Zakład Patomorfologii Centalnego Szpitala Klinicznego i Szpitala Pediatrycznego WUM

    ul. Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa

    tel. (0-22) 599-16-70 / fax (0-22) 599-16-71

    e-mail: patomorfologia@wum.edu.pl


3. Zakład Patomorfologii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego

    ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

    tel. (0-22) 629-10-40

    e-mail: patomorfologia@litewska.edu.pl