Strona główna


KATEDRA I ZAKŁAD PATOMORFOLOGII


Budynek Centrum Biostruktury
Warszawa, ul. Chałubińskiego 5

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Barbara Górnicka