Literatura

Wydziały Lekarskie:

  1. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL: Robbins Patologia. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2005.
  2. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E (red): Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa, wyd.z 1996, 2005 i 2007.
  3. Stachura J, Domagała W: Patologia znaczy słowo o chorobie t. I-III. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2005.
  4. Stevens A, Lowe J: Patologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004.

Stomatologia:

  1. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL: Robbins Patologia. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2005.
  2. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E (red): Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa, wyd.z 1996, 2005 i 2007.
  3. Kruś S: Patomorfologia dla stomatologów. Med Tour Press International, Wyd. Medyczne, Warszawa, 1997.
  4. Stevens A, Lowe J: Patologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004.

Pozostałe kierunki studiów:

  1. Kruś S: Anatomia Patologiczna. PZWL, Warszawa, 2000.
  2. Stevens A, Lowe J: Patologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004.