Literatura

Wydziały Lekarskie:

 1. Kumar V, Abbas AK, Aster J: Patologia Robbinsa. wyd. 2. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2014.
 2. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL: Robbins Patologia. wyd. 1. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2005.
 3. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E (red): Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa, wyd.z 1996, 2005 i 2007.
 4. Stachura J, Domagała W: Patologia znaczy słowo o chorobie t. I-III. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2005.
 5. Domagała W, Chosia M, Urasińska E: Atlas histopatologii. PZWL, 2006.
 6. Domagała W, Chosia M, Urasińska E: Podstawy patologii. PZWL, 2010. 

Stomatologia:

 1. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL: Robbins Patologia. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2005.
 2. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E (red): Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa, wyd.z 1996, 2005 i 2007.
 3. Kruś S: Patomorfologia dla stomatologów. Med Tour Press International, Wyd. Medyczne, Warszawa, 1997.
 4. Stevens A, Lowe J: Patologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004.

Pozostałe kierunki studiów:

 1. Kruś S: Anatomia Patologiczna. PZWL, Warszawa, 2000.
 2. Stevens A, Lowe J: Patologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004.