Literatura

1. Kumar V, Abbas AK, Aster J: Patologia Robbinsa. wyd. 2. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2014.


2. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E (red): Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa, 2011.


3. Stachura J, Domagała W: Patologia znaczy słowo o chorobie t. I-III. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2005.


4. Domagała W, Chosia M, Urasińska E: Atlas histopatologii. PZWL, 2007.


5. Domagała W, Chosia M, Urasińska E: Podstawy patologii. PZWL, 2010. 


6. Kruś S, Skrzypek E: Patomorfologia dla stomatologów. Med Tour Press International, Wyd. Medyczne, Warszawa, 2015.


7. Stevens A, Lowe J: Patologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004.

8. Kruś S: Anatomia Patologiczna. PZWL, Warszawa, 2000