Jesteś tutaj

O Zakładzie

W Katedrze i Zakładzie Patomorfologii funkcjonują nowoczesne pracownie diagnostyczne świadczące szeroki zakres badań (w tym badania autopsyjne) dla jednostek organizacyjnych WUM oraz Szpitali Klinicznych:
  1. Pracownia histopatologii
  2. Pracownia immunohistochemii
  3. Pracownia cytogenetyki
  4. Pracownia mikroskopii elektronowej
  5. Pracownia biologii molekularnej

Ponadto prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami większości wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym ze studentami anglojęzycznymi, a także szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się w patomorfologii i innych dziedzinach medycyny.

Badania naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się na biologii nowotworów, zwłaszcza wątroby i nadnerczy, jak również hematopatologii dorosłych i dzieci.